Rysowanie diagramów
17-10-2003 o godz. 23:02:09

Nadesłane przez marcin

Zapraszamy do prowadzenia dyskusji na forum IAG. Od dzisiaj każdy użytkownik jest wyposażony w nowe, potężne narzędzie: rysowanie diagramów.

Z dniem dzisiejszym uaktywniliśmy możliwość rysowania diagramów na forum IAG. Korzystamy tu ze skryptu działającego na sensei's library dzięki uprzejmości Arno Hollosi. Implementację skryptu w nuku php wykonał Jacek Wojciechowski. Szczegółowe instrukcje korzystania z tych możliwości dostępne są na forum. Dyskusje na forum publicznym mogą być prowadzone przez wszystkich użytkowników zarejestrowanych na stronach IAG. Aby dokonać rejestracji, należy wypełnić stosowny formularz. Pamiętajmy, że członkostwo w IAG i rejestracja na stronach to dwie odrębne sprawy! Dostęp do forum prywatnego jest ograniczony do członków grupy "Analiza i rozwój". Członkostwo w tej grupie jest nadawane osobom wykazującym aktywność w IAG i zainteresowanie jej problemami. W tym celu należy zgłosić swą chęć przynależności do grupy wypełniając odpowiedni formularz w linku 'grupy' na forum.

Content received from: Archiwum Internetowej Akademii Go, http://akademia.go.art.pl